วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนธัญวิทย์ ร่วมกันจัดพิธีแปรอักษร
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนธัญวิทย์
ร่วมกันทำอาหารและของใช้ที่จำเป็นแจกให้กับผู้ที่เดินทางมาถวายสักการะ
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกลับหน้าหลัก http://www.thunyawit.com